Obert fins al 17 de juny el termini per a sol·licitar el bo jove d’ajut al lloguer

La Generalitat de Catalunya ha obert el procés per demanar el bo jove d’ajut al lloguer, una prestació de 250 euros mensuals que els joves d’entre 18 i 35 anys que compleixin els requisits de la convocatòria podran rebre durant dos anys per facilitar-los el pagament del lloguer. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores.

La convocatòria per a la concessió de les subvencions serà en règim de concurrència no competitiva, és a dir, que les sol·licituds s’avaluaran per ordre d’entrada fins a exhaurir la partida disponible.

El bo de lloguer jove és una de les mesures aprovades dins del Pla estatal d’accés a l’habitatge 2022-2025.

Poden demanar-ho les persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.

Requisits:

Estar empadronat a l’habitatge.

No s’accepten contractes de lloguer o cessió d’ús entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos:
S’estableixen uns límits màxims de rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici de l’any 2022.

Preu màxim del lloguer o cessió d’ús:

No pagar un Lloguer, renda mensual o cessió d’ús per a l’habitatge superior 900 euros.

En el supòsit d’habitació no pot ser superior a 450 euros.

Es pot sol·licitar presencialment al Servei d’Habitatge de Vilassar de Mar (edifici de l’Escola Nàutica) els dimarts i divendres de 9 a 14 hores, o telemàticament en aquest enllaç, on també trobareu tota la informació i documentació necessària.

La quantia mensual de la subvenció és de 250 € amb el límit de l’import mensual de la renta o del preu de cessió. Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.