Del 17 al 24 d’abril, campanya informativa sobre els drets dels consumidors

L’Ajuntament de Vilassar de Mar, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, realitza des de dimarts 17 fins el dimarts 24 d’abril una campanya informativa sobre els drets dels consumidors als establiments comercials amb el títol “Requisits mínims exigibles als establiments pel que fa a la informació als consumidors”. La campanya, dirigida als comerciants, consisteix en donar informació, comprovar i donar assessorament sobre la normativa referent a horaris comercials, fulls oficials de reclamació, l’exhibició dels preus de venda al públic i els justificants de pagament, entre d’altres aspectes.