Del 14 al 25 de febrer, preinscripció al segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha establert les dates del període de preinscripció al segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO per al curs 2011-2012. Enguany la preinscripció es farà entre els dies 14 i 25 de febrer.

El 15 de març es faran públiques als centres les llistes baremades i es podran presentar reclamacions durant els tres dies següents. Més tard, el 23 de març, es faran públiques les llistes baremades definitives i el 2 de maig es coneixeran les llistes d’alumnat admès. La matrícula, finalment, serà del 6 al 10 de juny.

Nou criteri complementari per resoldre les situacions d’empat

El Govern de la Generalitat ha aprovat un nou criteri complementari per resoldre els casos d’empat en el recompte de punts. Per primera vegada, s’atorguen 5 punts a l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud. Amb la introducció d’aquest nou criteri, es vol donar valor a la implicació de les famílies en la tria del centre educatiu dels seus fills/es

Leave a Reply