“De nois ordinaris a nois extraordinaris” ha quedat finalista autonòmic per segon any consecutiu dels premis Acción Magistral.

El projecte de quart d’ESO -de l’àrea de Plàstica- de l’Institut Vilatzara “De nois ordinaris a nois extraordinaris”, dirigit pel professor Jesús Arbués, ha quedat finalista autonòmic -per segon any consecutiu- dels premis Acción Magistral. El Premi a l’Acció Magistral és una iniciativa de la Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció, la Comissió Nacional Espanyola de Cooperació amb la UNESCO i BBVA que té l’objectiu de guardonar i donar a conèixer projectes de promoció de valors socials realitzats per docents de centres educatius d’Infantil, primària i secundària de tot Espanya.

“De nois ordinaris a nois extraordinaris” és un projecte col·laboratiu entre grups d’alumnes de dos centres de tipologia diversa: alumnes d’un institut de secundària i alumnes de centres d’educació especial. Consisteix a donar a conèixer una realitat diferent a un col·lectiu “estàndard”, adolescent, a través de la seva implicació en la creació de materials multimèdia útils per els nois i noies d’educació infantil i primer cicle de primària.

Des de l’institut, tothom està molt content, especialment els alumnes, que són els més importants. Cada any quan fem la convocatòria dels projectes, tenim veritables problemes en fer la tria, perquè molts alumnes volen participar-hi.
Jesús Arbués, professor de l’Institut Vilatzara

El premi a l’Acció Magistral, té per objectiu ajudar al professorat que treballa l’educació en valors a l’aula, i s’ofereix als docents possibilitats de formació (cursos online propis i beques), recursos i programes per a la seva utilització a l’aula, blocs informatius sobre actualitat educativa, espais per al debat i la reflexió, trobades virtuals amb experts educatius de diferents, trobades presencials, etc.

“De nois ordinaris a nois extraordinaris” està ja consolidat dins de la línia pedagògica del centre
Jesús Arbués, professor de l’Institut Vilatzara

Es tracta d’una iniciativa que es dirigeix específicament a docents d’educació infantil, primària i secundària que treballin o vulguin treballar a l’aula projectes d’educació en valors i transmissió de de valors socials (solidaritat, tolerància, respecte, justícia, igualtat, etc. ) a través de metodologies innovadores.

Leave a Reply