Creu Roja ha activat, amb motiu del coronavirus, el pla d’acció “Creu Roja respon”

Creu Roja, davant de la situació en la que ens trobem d’estat d’alarma per la pandèmia del coronavirus, ha posat en marxa a tot Espanya ,el pla anomenat “Creu Roja Respon”

María Jesús García, tècnica de la Creu Roja de la nostra població, ha explicat que aquest pla es dirigeix especialment  a gent gran, persones amb problemes de salut, infants, persones sense sostre, dones amb dificultats socials, immigrants i també en general a tota la població.

Ha recordat que Creu Roja actua recolzant les administracions públiques. En el cas del nostre municipi, col·labora amb l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament oferint assistència a les persones que ho necessitin a l’hora de realitzar tràmits i gestions, com compra o recollida de medicació pautada i assistència en compres alimentàries, fent entrega de targetes per a compra d’alimentació bàsica i productes d’higiene personal i de neteja de la llar.

També ha explicat que el Consell Comarcal del Maresme ha encarregat a les assemblees locals de Creu Roja, entre les quals es troba la de Vilassar de Mar, la gestió de l’alberg per a persones sense llar ubicat al poliesportiu del Masnou. Totes les assemblees hi participen aportant voluntariat.

També ha agraït la tasca realitzada pels voluntaris, als quals l’entitat ha donat prèviament formació sobre el coronavirus.

Finalment, García ha manifestat que Creu Roja estan planificant les accions que realitzaran els propers mesos.

Per a més informació, cal adreçar-se al telèfon de l’entitat  93  759 22 22  o consultar les webs creuroja.org o cruzroja.es