Creixement personal 4 de març

Ja podeu escoltar la secció de creixement personal en la que Laia Lisa des de “Arrels MM” de Mataró ens va parlar d’assetjament escolar.
Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.