Creixement personal 19 febrer

Ja podeu escoltar la secció de “creixement personal” que ens porten cada divendres des de “Arrels MM” de Mataró. Aquest passat dia 19 ens van parlar de l’estat de frustració.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.