Conveni per a la restauració d’obres del Museu Municipal

El Museu Municipal de Vilassar de Mar, en el marc d’un conveni signat, per quatre anys renovables, entre l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC) i l’Ajuntament de Vilassar de Mar, ha començat una nova doble línia de treball en relació a les col·leccions del museu. Per un costat, rep els coneixements i l’assessorament de personal qualificat de l’escola en matèria de conservació preventiva i restauració i, per l’altre, està donant suport a la qualitat de formació dels estudiants que volen desenvolupar-se professionalment en el món dels museus.

El Museu Municipal de Vilassar de Mar treballa amb alumnat i professorat de l’ESCRBCC per adequar i restaurar les obres d’art del Museu Enric Monjo, de la Casa Museu Carme Rovira i, també, dels objectes patrimonials del Museu de la Marina.

L’ESCRBCC és la institució de referència en formació i estudis sobre la conservació i la restauració del patrimoni cultural a Catalunya. Va ser creada l’any 1991 i, durant aquests anys de funcionament, ha esdevingut un model d’ensenyament que combina praxi i teoria on l’alumnat adquireix coneixements i desenvolupa una formació activa, especialitzada i multidisciplinària.