Continua vigent l’estat d’alarma fins el 26 d’abril

Continua vigent l’estat d’alarma fins el 26 d’abril i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, que està limitada a activitats molt concretes. Per tant, continuen sense estar permesos els desplaçaments d’oci i similars i l’obertura general al públic de comerços i locals.

Per contra, ha finalitzat la limitació de l’activitat laboral als serveis essencials, ja que ha finalitzat el període de permís retribuït recuperable que afectava totes les persones treballadores excepte els serveis essencials. Tot i que es manté l’estat d’alarma, s’autoritza als sectors econòmics no essencials tornar a l’activitat, com és el cas, per exemple, de la indústria i bona part del sector de la construcció, que tornen aquest dimarts 14 d’abril a realitzar la seva activitat. Per tant, es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de teletreball i de mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral.

La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada. El desplaçament dels treballadors i treballadores al lloc de treball ha deixat d’estar limitat als serveis essencials, tal com ho ha estat entre el 30 de març i el 10 d’abril. Sí que es mantenen les limitacions quant a l’obertura al públic de comerços minoristes i locals.

Pel que fa a les botigues que poden obrir són només les següents: d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

Pel que fa al transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona, des de divendres, 10 d’abril, torna a ser de pagament i és obligatori validar els títols vigents.

Consulteu aquí el document del Departament d’Interior de la Generalitat i Protecció Cívil sobre les preguntes més freqüents sobre restricció d’activitats, pel coronavirus