Constituïda la Xarxa d’inclusió social

El passat mes de setembre es va constituir el plenari de la Xarxa d’inclusió social de Vilassar de Mar i un dels primers temes que ha abordat és l’acollida de persones refugiades creant un grup de treball i una adreça de correu electrònic refugiats@vilassardemar.cat per als veïns i veïnes que s’estan oferint per fer-ho.

El plenari de la Xarxa d’inclusió social es va constituir amb l’assistència de persones representants de tots els grups municipals, de les entitats socials del municipi que en l’actualitat estan integrades a la Xarxa i de l’equip tècnic municipal, juntament amb la regidora de Serveis Socials, Igualtat, Família i Gent Gran.

El Reglament de la Xarxa d’inclusió social va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament a finals de l’anterior legislatura. La Xarxa neix amb els objectius de:

– Analitzar conjuntament la situació del municipi, des de la perspectiva dels elements que inclou la inclusió social.
– Proposar mesures per millorar la inclusió i la cohesió social al municipi.
– Compartir el coneixement dels serveis i entitats que treballen en l’àmbit de la inclusió social.
– Executar, seguir i avaluar conjuntament aquelles mesures que es determinin en el sí de la Xarxa.

Per tal d’assolir aquests objectius, la Xarxa es proposa com a prioritat ampliar la seva base social, mitjançant la incorporació de totes aquelles entitats del municipi que, des de diferents perspectives, treballen en l’àmbit de la cohesió i la inclusió social i que vulguin adherir-se.

Un dels primers temes abordats pel plenari de la Xarxa va ser la situació de la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals. Com moltes altres ciutats i pobles arreu d’Europa, des de Vilassar de Mar es vol col·laborar en l’acollida de les persones que travessen Europa fugint dels conflictes armats.

Tant les entitats socials com els grups municipals van coincidir en destacar que aquest serà un dels temes d’aquest futur immediat que haurà d’ocupar l’agenda de la Xarxa. En aquest sentit, es va acordar la creació d’un grup de treball específic per a analitzar i treballar els diferents aspectes relacionats amb les persones refugiades que, en cas de donar-se la situació, vinguin a Vilassar de Mar. El grup tindrà la missió d’analitzar els recursos amb què compta el municipi, tant a nivell públic com privat, per atendre aquestes persones i fer propostes d’actuació, entenent que aquests recursos en cap cas poden minvar els que es destinen a les persones en situació de vulnerabilitat del nostre poble.

El grup de treball estarà format, inicialment, per la regidora de Serveis Socials, Creu Roja, Càritas, l’Església Evangèlica i representants dels grups municipals, tot i que està obert a la participació d’altres entitats o persones que hi vulguin col·laborar.

En el plenari de la Xarxa es va posar de manifest que veïns i veïnes de Vilassar de Mar s’estan oferint i estan pendents de saber de quina manera poden col·laborar. Per això, es va acordar obrir una adreça de correu electrònic perquè les persones interessades puguin fer els seus oferiments o puguin demanar informació. L’adreça, que ja està activa, és refugiats@vilassardemar.cat.

Leave a Reply