Comunicat del govern sobre La Bressoleta de Montevideo

Ens fem ressò del comunicat que ens ha fet arribar el govern de Vilassar de Mar (ERC-Gent per Vilassar de Mar)  al voltant de la Bressoleta de Montevideo.

El comunicat explica que arran de diferents manifestacions a través de les xarxes socials en les quals es fa referència al tancament de La Bressoleta de l’avinguda Montevideo,  des del govern es vol puntualitzar que mai ha dit mai que tingui la intenció de tancar La Bressoleta de l’avinguda Montevideo i recorda que.  a més, no contempla aquesta possibilitat. Subratlla que el que sí s’ha posat de manifest a la comunitat educativa és la possibilitat que el centre de Montevideo pugui allotjar algun altre servei, sempre garantint l’espai destinat a escola bressol, ja que la natalitat ha anat a la baixa i el centre es troba només amb un 50% d’ocupació. Aquest curs, al centre de Montevideo, es van oferir vuit places per a lactants, 19 per a infants d’1-2 anys i 14 per als de 2-3 anys. El govern recorda que només va haver-hi una única sol·licitud per a lactants, vuit per a 1-2 anys i quatre per a 2-3 anys.

El govern subratlla que l’Ajuntament ha anat incrementant els recursos perquè el pes de les quotes del servei de l’escola bressol no recaigui en les famílies i afegeix que al curs 2020-2021 el servei de La Bressoleta s’ha finançat amb un 32,8% provinent de les famílies, un 46,2% provinent de l’Ajuntament i un 21% provinent de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Finalment, el govern manifesta que l’educació pública és un projecte prioritari, però també és necessari plantejar com optimitzar els recursos públics per cobrir les necessitats de tota la ciutadania.