Comunicat de Residu Zero i de Terra Verda sobre la incineració de residus sanitaris

L’associació Terra Verda de Mataró i la plataforma ciutadana Residus Zero han demanat en un comunicat de premsa que no es cremin més residus sanitaris ni en incineradores ni en fàbriques de ciment i han sol·licitat que amb la disminució de la pandèmia del coronavirus es derivi la crema d’aquests residus sanitaris a sistemes de tractament d’autoclau / esterilització i que es prioritzin els EPIs reutilitzables.

Terra Verda ha manifestat que l’estudi encarregat pel Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme a la Fundació EURECAT  sobre l’aportació de residus clorats pels residus d’EPIS i afectació en el potencial de formació de dioxinesno és independent i que té serioses mancances de rigor”.

Terra Verda i Resudus Zero també demanen la creació d’ un protocol de prevenció per un tractament i destí òptim dels residus sanitaris en cas de noves possibles situacions de pandèmia o de col·lapse hospitalari per crisi sanitària i que se’n faci públic. Afegeixen que mentrestant no s’arribi al tancament de la incineradora de Mataró, segons acord del Parlament de Catalunya, han proposat que es realitzin els controls de dioxines i forans en continu i amb informació transparent sobre els seus resultats.

Sol·liciten també, entre altres qüestons, que es realitzi un estudi d’impacte a la salut a les poblacions properes de la incineradora de Mataró, de Sant Adrià i de Tarragona, la creació d’una Comissió Comarcal del Maresme de seguiment amb participació de la ciutadania i les entitats ambientals i socials preocupades pel impacte a la salut i al medi d’aquesta activitat a la nostra comarca  i la confecció d’un pla d’acció per anar preparant el tancament de la incineradora. Recorden que al 2024 s’acaba la concessió a l’empresa que l’explota Valoriza.

Finalment, demanen el suport de tots els municipis del Maresme i del Barcelonès a la proposta de la Plataforma Ciutadana Residu Zero a la Llei Residu Zero de Prevenció de Residus, que s’ha presentat als grups parlamentaris catalans.

A aquesta petició de Terra Verda i de Residus Zero s’han sumat altres entitats, entre les quals es troba la plataforma Preservem El Maresme