Comunicat de premsa del PSC en relació al ple del 29 de juny

El Partit dels Socialistes de Catalunya de Vilassar de Mar ha fet arribar  a Vilassar Ràdio un comunicat de premsa sobre el ple del 29 de juny. En concret, el comunicat tracta sobre la part del ple en què es va fer referència a la sentència judicial que ha rebut l’Ajuntament  per la demanda interposada per una persona que va prestar els seus serveis professionals al consistori.

El PSC manifesta que en aquest ple l’alcalde va acusar a aquest partit políitic “de ser responsable, de la sentència rebuda en data 15 de gener de 2020, en la qual s’incorpora el càlcul de l’import total de la liquidació de capital de la pensió de jubilació, per import de 484.188,63 euros” , per la demanda interposada per aquesta persona que va prestar els seus serveis professionals a l’Ajuntament

El comunicat afirma que atribuir al PSC aquestes responsabilitats “va formar part de la resposta escadussera de l’alcalde, en resposta a la moció presentada per Babord en la que es demanaven explicacions per les greus conseqüències per l’Ajuntament per la sentència judicial relacionada amb la promoció d’habitatges de Can Vives”

El PSC explica que “la persona a la que afecta la sentència va prestar els seus serveis a l’ Ajuntament durant quasi 23 anys, del 14 de setembre de 1989 fins el 30 de juny de 2012, i la seva situació contractual es va mantenir de forma similar durant els governs en que han participat CiU, PP, PSC, ERC i ICV” i subratlla que els vuit anys que el PSC va tenir responsabilitats de govern, en les legislatures 1999-2007 “van ser en coalició de govern amb ERC”.

El PSC manifesta que “les decisions que van prendre els diferents governs en cada moment, es varen prendre amb l’assessorament legal i seguint la interpretació de la normativa, que aleshores estava vigent” i afegeix que “tot i així, la sentencia resol que la relació laboral, malgrat haver estat contractada com professional extern, havia de ser en condició de laboral fix, i en conseqüència tenint que fer front l’ajuntament als drets que li corresponien en els 23 anys de relació laboral”.

El comunicat acaba dient que “l’alcalde (i no és la primera vegada) no és precisament coherent ni rigorós a l’hora de relatar els fets, intentant desviar l’atenció i defugir de les seves pròpies responsabilitats” i afegeix que “no són les millors qualitats d’un representant públic”.