Comencen les obres per connectar les avingudes Carles III i Lluís Companys

Aquest mes de novembre comencen els treballs per construir el pont que connectarà les avingudes de Carles III i Lluís Companys, actualment separades per la riera de Cabrils. L’obra connectarà el veral de les Pinedes amb la zona del poble situada a l’altre marge de la Riera de Cabrils. Alhora, també farà possible desviar part del trànsit cap a l’N-II que actualment circula per la carretera BV-5022 (Carretera de Cabrils) per l’avinguda Lluís Companys i la Riera de Vilassar de Dalt.

Carles III Pont

  • Més seguretat a la carretera de Cabrils

Actualment, la titularitat de la BV-5022 és de la Diputació de Barcelona. Amb les obres de construcció del nou pont, i gràcies a que part del trànsit serà desviat per la zona oest del municipi, el tram de la BV-5022 comprès entre Carles III i l’N-II passarà a dependre de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, que la podrà pacificar i  transformar en una via urbana. Això farà possible que la Ctra. de Cabrils  passi a tenir un sentit únic de circulació entre el carrer Sta. Maria i l’N-II i que en aquest tram es puguin ampliar les voreres per millorar els  actuals problemes de seguretat que pateixen tant els vianants com els vehicles. Així com també una reordenació de la zona compresa entre el passeig del Pins i la N-II.

El nou pont i la seva connexió amb els dos trams actualment separats per la riera quedarà totalment integrat amb el paisatge urbà de l’entorn. La cruïlla comptarà amb semàfors i hi haurà passos de vianants a tots els punts de la intersecció per facilitar la mobilitat tant dels vehicles com dels vianants.

  • Afectació del trànsit durant les obres

Durant la primera fase de les obres, al tram de la Ctra. de Cabrils on es construeix el pont  s’haurà de tallar el trànsit del carril costat Barcelona i tots els vehicles hauran de circular, amb estones de pas alternatius en un i altre sentit, pel carril costat Mataró. En fases posteriors dels treballs s’hauran de fer altres modificacions puntuals de circulació que seran degudament anunciades i senyalitzades.