Comença la campanya de poda de l’arbrat viari

L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha començat aquesta setmana la campanya de poda de l’arbrat viari. Els treballs de poda, a càrrec de l’empresa adjudicatària del contracte de manteniment de l’arbrat públic, s’ha iniciat per les moreres situades al parc d’en Patufet.

Durant els últims anys, els criteris de manteniment de l’arbrat viari que s’apliquen són respectuosos amb el desenvolupament natural de l’arbre, per tal de maximitzar els beneficis que aquests aporten, com la generació d’oxigen, l’absorció de contaminants i la regulació de temperatura. L’objectiu és podar de l’arbre només el que és necessari, respectant-ne la dimensió, la forma natural i les condicions de l’entorn, eliminant les branques mortes o malaltes, les que tinguin perill de caiguda o les que puguin afectar façanes, enllumenat públic o senyalització viària.

Com en els darrers anys, està prevista la poda del 80% de l’arbrat, que correspon a 3.686 arbres. Les actuacions sobre aquest arbres es portaran a terme en dos períodes. La major part de la poda es farà en època d’aturada vegetativa dels arbres (tardor-hivern). En aquelles espècies que no s’aconsella la poda durant l’aturada vegetativa, es practicarà la poda durant el període d’estiu.

Pel que fa a les restes de la poda (branques, fulles i troncs) es transporten a la planta de compostatge per al seu reciclatge. Amb el procés de compostatge s’obté compost, un adob natural que es pot utilitzar en agricultura, jardineria d’obra pública i restauració d’espais naturals.