Canvis en la ubicació d’illes de contenidors amb motiu de les obres del carrer Enric Granados

El dilluns 24 d’agost a les 7.00 del matí s’instal·larà provisionalment una illa de contenidors de 1.100 litres al carrer Santa Coloma, gairebé a la cantonada amb Enric Granados i es clausurarà la illa d’Enric Granados amb Rosari durant el temps que restarà tallat l’accés al carrer Rosari per l’execució de les obres de clavegueram, del 24 al 30 d’agost. L’illa donarà servei en la ubicació provisional durant aproximadament set dies,

El dilluns 31 d’agost al matí es clausurarà la illa de contenidors situada a Enric Granados amb Colom i s’instal·larà una illa de contenidors de 1.100 litres al carrer Colom, gairebé a la cantonada amb Enric Granados. Aquesta illa provisional donarà servei fins que finalitzin les obres, és a dir, durant aproximadament quatre mesos.

n tots dos casos, es posaran cartells informatius als contenidors