Campanya informativa per evitar la proliferació del mosquit tigre

22_mpposqtigre-1.jpgL’Ajuntament de Vilassar de Mar s’ha adherit a la campanya informativa que realitza la Generalitat de Catalunya per evitar l’expansió del mosquit tigre i minimitzar els seus efectes. A més del repartiment de tríptics amb recomanacions, la regidoria de Sanitat ha fet un tractament preventiu a base de Bacillus Thuringiensis a les basses públiques del poble i bidons del cementiri.

La campanya inclou el repartiment de tríptics amb recomanacions per impedir la posta d’ous del mosquit tigre i el creixement de les larves aquàtiques, així com consells per evitar les seves picades o com tractar-les. Entre els consells hi ha el d’evitar les acumulacions d’aigua en qualsevol recipient exterior que pugui acumular aigua com poden ser els joguets, cendrers, gerros, cubs, plats de sota els testos, pneumàtics i objectes ornamentals propis dels jardins. També es recomana cobrir petits forats que acumulin aigua, les piscines mentre no s’utilitzin, i tapar amb sorra els forats que hi pugui haver als troncs i branques dels arbres. En el cas de patir alguna picada, s’aconsella rentar i desinfectar bé la zona i si és necessari consultar el metge. Aquest material informatiu s’ha repartit a totes les cases.

bidons_mosquittigre-1.JPGA més, la regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha instal•lat al cementiri municipal bidons amb aigua tractada amb larvicida perquè els usuaris d’aquest equipament els facin servir a l’hora d’agafar aigua. Des de la regidoria es fa també una crida a les persones que utilitzen gerros amb flors artificials per a que els omplin de sorra i així evitar que quan plogui quedin plens d’aigua i es converteixin en un espai idoni per al desenvolupament de les larves del mosquit tigre.

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie  d’origen asiàtic que nidifica en qualsevol bassa d’aigua artificial petita i estancada, com jardineres, bidons o plats de testos de plantes, entre d’altres recipients domèstics.  És un insecte que provoca picadures molt molestes i que poden causar reaccions al•lèrgiques. Darrerament s’ha vist que pot transmetre una malaltia anomenada Chikungunya que provoca febres altes i artràlgies invalidants transitòries.

Leave a Reply