Calendari de preinscripció i matriculació escolar per al curs 2020-2021

El Departament d’Educació de la Generalitat ja ha marcat les noves dates de preinscripció escolar: Segons la nota publicada, per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria es podrà fer de manera telemàtica del 13 al 22 de maig.

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig. Per als postobligatoris, es podrà realitzar del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d’arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny en el cas dels cicles de grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny.

Preinscripció:

La preinscripció es podrà tramitar online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. 

La preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins el 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o  a través d’Internet. 
Pel que fa a la cita prèvia, aquesta serà accessible des dels webs de cadascun dels centres educatius i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia. Cada centre determinarà el seu horari d’atenció al públic, segons les necessitats. És per això que els webs dels centres, en un lloc visible, inclouran la informació sobre l’horari, correu electrònic, telèfon, així com l’eina de cita prèvia.

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, podran obtenir a les webs dels centres la informació necessària per dur el tràmit amb total garantia de salut i seguretat. Així, els centres informaran sobre com es farà l’atenció presencial: 

  • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
  • Avisar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf.
  • Recordar la recomanació de portar mascareta i guants.
  • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.  

Matriculació:

Pel que fa a la formalització de la matrícula, el centre ha de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia del centre. 

Els alumnes de 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol.

En el cas del primer cicle d’educació infantil, serà entre el 17 i el 23 de juny. 

Els alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol –els pendents de l’avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre–.  

Els dels cicles de grau mitjà i grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny, entre l’1 i el 7 de setembre.

Qui ha de fer la preinscripció?

  • Escola Bressol: Els infants nascuts durant els anys 2018-2019-2020 (mínim 16 setmanes).
  • Educació infantil (P3): Tots els infants nascuts durant l’any 2017.
  • Educació Secundària Obligatòria (1r d’ESO): Tots els infants que finalitzin 6è de primària durant el curs 2019/2020.

Altres situacions: Sol·licitud de canvi de centre, nouvinguts a la població, inici d’estudis postsecundaris o formació a l’Escola d’Adults