Bona acollida de la ciutadania al Pla Local de Salut en la seva presentació pública

 

Dimecres passat es va presentar a la ciutadania el Pla Local de Salut així com l’adhesió de Vilassar de Mar al projecte de ciutats cuidadores. A la presentació, Núria Arasa, regidora d’Habitatge, Promoció de la salut, Serveis socials, Família i Gent Gran de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, va assenyalar que elaborar el Pla de salut de Vilassar de Mar era un dels objectius prioritaris de la legislatura. El Pla, va explicar Arasa, “recull la planificació, l’ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en matèria de salut pública -prevenció, promoció i protecció- a nivell municipal i presenta propostes de millora i noves accions”. La millora de la salut de la població no passa per incrementar únicament els serveis sanitaris, va afegir, “sinó que té a veure també amb els estils de vida, les qüestions emocionals, les condicions mediambientals i altres mesures polítiques, econòmiques i socials. La prioritat del Pla és erradicar els factors que generen desigualtat davant la salut”. El Pla, va recordar la regidora, s’ha presentat en el context de la Setmana de la Gent Gran per posar en valor les activitats formatives adreçades a la gent gran “espais preventius, on es fa xarxa, on es combat la soledat, espais per generar salut”. Arasa va finalitzar el seu discurs agraint la participació a totes les persones, institucions, entitats i grups municipals que han treballat i contribuït a l’elaboració d’aquest pla, que s’ha realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Jesús Naharro, diputat delegat de Salut pública i Consum de la Diputació de Barcelona, va celebrar el Pla que va anomenar com a “principi de salut a totes les polítiques” i com a concepte clau “per millorar la salut de la població i reduir les desigualtats”. Un principi –va dir- que engloba tots els elements que la condicionen: l’educació, l’habitatge, l’urbanisme, el medi ambient, l’ocupació, etc. En aquest sentit, Naharro va afirmar que “des dels governs locals podem contribuir-hi des de l’entorn més proper, incidint en les condicions en què les persones neixen, viuen, treballen i es relacionen”. Naharro va destacar “el compromís de l’Ajuntament en salut i en la millora de la qualitat de vida dels vilassarencs i vilassarenques i la seva aposta ferma perquè la salut estigui present en totes les seves polítiques municipals”.

El Pla Local de Salut 2022-2026 es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals en el Ple d’aquest mes de setembre i l’objectiu principal és generar entorns més segurs i saludables al nostre poble, així com contribuir a la millora de la salut de la ciutadania.

L’aposta és fer que l’opció saludable sigui la més fàcil de prendre per a tota la ciutadania. I més, després que la pandèmia de la covid-19 demostrés com és d’important portar una vida sana i viure en entorns saludables, que contribueixin a millorar no només la nostra salut personal, sinó també la de la nostra comunitat. Cal dir que la crisi causada per la covid-19 va interrompre, a més, en l’elaboració d’aquest Pla, però, en contrapartida, va permetre enriquir-lo amb les lliçons extretes de la pandèmia.

Així, el Pla Local de Salut ofereix les eines perquè les diferents àrees tècniques de l’Ajuntament incorporin també criteris de salut en les seves accions. La prevenció, la promoció i la protecció de salut han de ser denominador comú de totes les polítiques locals per atendre les necessitats que afecten la salut de les persones i disminuir les desigualtats en aquest àmbit.

Aquestes eines i criteris s’han establert a partir de la diagnosi feta en una primera fase sobre la salut del municipi, que va permetre conèixer en profunditat la situació de Vilassar de Mar i detectar les seves necessitats en aquesta matèria.

Mireia Faucha, d’Spora Consultoria Social, cooperativa encarregada de la redacció del Pla, va ser l’encarregada d’explicar amb exemples els nou eixos temàtics en què es vertebra el Pla: Activitat física i esport; Hàbits alimentaris; Consum de substàncies i ús de pantalles; Relacions sexuals, afectives i reproductives; Salut emocional, mental i suport social; Prevenció i atenció a les malalties específiques i accés als recursos de salut; Territori i medi ambient; Protecció de la salut i Gestió de crisis sanitàries.

Cada eix temàtic marca els seus objectius i les actuacions a les quals han de donar resposta. En total són 110 accions: 71 ja existents, 6 de millores a actuacions existents i 33 actuacions noves. En totes les accions s’han seguit cinc principis essencials: la perspectiva de gènere i de diversitat sexual; la perspectiva intercultural; la vulnerabilitat socioeconòmica; la diversitat funcional; i l’envelliment actiu.

El Pla Local de Salut es pot consultar de manera detallada al web municipal en aquest enllaç

Pel que fa a l’adhesió de Vilassar de Mar al projecte de ciutats cuidadores, que es va aprovar per unanimitat en el Ple d’abril, i que també es va presentar aquest passat dimecres, permetrà, entre altres coses, impulsar polítiques públiques locals que situïn les cures en el centre del debat i de l’acció municipal, des d’una perspectiva de democratització de la cura i de corresponsabilització d’homes i dones. Entre els objectius hi ha també afavorir l’accessibilitat a serveis de cures de proximitat, en la llar o en la comunitat; mostrar el valor positiu de la cura; contribuir a avançar en equitat en la distribució social del treball de cures, així com en la seva professionalització i dignitat; i impulsar el reconeixement a les persones que cuiden, de forma professional o no, i facilitar-los suport i acompanyament.

En la presentació del passat dimecres, la treballadora social de l’Ajuntament, Núria Sala, va explicar tres dels serveis municipals que ja es duen a terme dins d’aquest àmbit. El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), que va començar al gener d’aquest any i que a data d’avui ja ha atès 118 persones amb més d’11.000 hores de servei; el servei de teleassistència, que compta amb 500 persones usuàries, i els grups de suport i ajuda mútua.