Babord ha recorregut contra la licitació de les guinguetes per a incloure-hi criteris socials, ambientals i alimentaris

La formació política Babord, a l’oposició, ha comunicat a Vilassar Ràdio en una nota de premsa que han recorregut la licitació de les guinguetes de platja per tal d’ incloure-hi criteris socials, ambientals i alimentaris.

Babord considera que “l’únic criteri d’adjudicació que es tindrà en compte  és l’econòmic” i que, per aquesta raó, han decidit presentar un recurs potestatiu de reposició. Considera que els criteris relacionats amb la qualitat haurien de representar almenys menys un 51% de la puntuació total a assignar en la licitació i proposen la inclusió de criteris d’adjudicació socials, alimentaris i mediambientals que tinguin en compte, entre d’altres: el projecte, la incorporació d’aliments de producció local, de temporada i ecològica, la qualitat gastronòmica, l’adaptació a dietes específiques (vegana, apta per celíacs), la proposta d’activitats que puguin aportar un valor afegit al poble, millores mediambientals i de gestió de residus o mesures en l’àmbit de la contractació.

Babord subratlla que no poden permetre que l’explotació de les guinguetes “esdevingui una simple subhasta que s’adjudiqui al millor postor” i recorda que la regidoria que la impulsa la licitació és la de Medi Ambient i que el seu regidor, el senyor Joan Roca, presideix la Mesa de Contractació.

La formació política exigeix la immediata rectificació de la subhasta proposada.  Considera que “una bona gestió és aquella que té clares quines línies polítiques seguir i que utilitza tots els mecanismes al seu abast per dur-les a terme” i opina que “dissortadament, aquesta licitació és un exemple més de la manca de voluntat per gestionar i impulsar canvis de l’actual govern municipal”. Recorda que l’actual govern, en sessió plenària de febrer de 2017, es va comprometre a incloure criteris socials i mediambientals en la contractació pública.

Babord explica en la nota de premsa en cas que no s’acceptin les al·legacions, també han demanat que aquesta licitació no s’allargui fins a 2024 sinó que “almenys es limiti aquesta licitació a la present temporada 2021 per tal que es prepari un plec clàusules administratives decent de cara les pròximes temporades”.

Ens hem posat en contacte amb el govern de Vilassar de Mar (ERC-Gent per Vilassar de Mar) i han explicat que declinen, per ara, fer declaracions sobre aquesta qüestió.