Avui a les 18h a la Biblioteca, presentació del primer Pla Local de Salut

 

Generar entorns més segurs i saludables i contribuir a millorar la salut comunitària. Aquests són, a grans trets, els objectius del Primer Pla Local de Salut de Vilassar de Mar que es presenta, avui, des de les 6 de la tarda a la Biblioteca Ernest Lluch. Aquesta radiografia del nostre municipi servirà per atendre les necessitats de tots i totes, disminuir desigualtats i blindar la Salut des de totes les àrees municipals. Pla, per cert, aprovat per tots els grups municipals en la darrera plenària de l’Ajuntament.

És un acte, evidentment, obert a tots i totes. El Pla Local de Salut té tres potes principals: prevenir, promocionar i protegir. Per això, se centra, en principis com l’envelliment actiu, la diversitat funcional, la vulnerabilitat socioeconòmica, la perspectiva de gènere i la diversitat sexual i, finalment, una mirada intercultural. Núria Arasa, regidora d’Habitatge, Promoció de la salut, Serveis socials, Família i Gent Gran de l’Ajuntament de Vilassar de Mar destaca “la implicació transversal de tothom” i que serà “un paraigua per a totes les regidories de l’Ajuntament”.

La proposta del Pla de Salut Local és, a més, molt rica. “Es va començar a dissenyar abans de la pandèmia i després de la crisi de la Covid-19, s’ha pogut completar la fotografia enriquint-la amb les dades, les lliçons i l’experiència que es van treure després de la pandèmia i que s’han pogut afegir. Ara tenim, a més, un protocol d’actuació per si torna a passar una crisi semblant”. Així doncs, dels 8 punts inicials se’n va afegir un més el novè.

Així, el Pla Local de Salut, que serà vigent fins al 2026, ofereix “les eines perquè les diferents àrees tècniques de l’Ajuntament incorporin també criteris de salut en les seves accions”, explica Arasa. La prevenció, la promoció i la protecció de salut han de ser denominador comú de totes les polítiques locals per atendre les necessitats que afecten la salut de les persones i disminuir les desigualtats en aquest àmbit. L’aspiració és que ho siguin també per al sector privat i per a la ciutadania en general.

Aquestes eines i criteris s’han establert a partir de la diagnosi feta en una primera fase sobre la salut del municipi, que va permetre conèixer en profunditat la situació de Vilassar de Mar i detectar les seves necessitats en aquesta matèria. El pla d’acció recull les respostes a les necessitats detectades per la diagnosi, especifica els diversos objectius, així com les accions i les metodologies adients per assolir-los.

A més, el Pla Local de Salut es vertebra entorn nou eixos temàtics:

· Activitat física i esport

· Hàbits alimentaris

· Consum de substàncies i ús de pantalles

· Relacions sexuals, afectives i reproductives

· Salut emocional, mental i suport social

· Prevenció i atenció a les malalties específiques i accés als recursos de salut

· Territori i medi ambient

· Protecció de la salut

· Gestió de crisis sanitàries

Cada eix temàtic marca els seus objectius i les actuacions a les quals han de donar resposta. En total són 110 accions que la ciutadania podrà consultar, en breu, de manera detallada al web municipal.

D’altra banda, i en el marc de la presentació, La Biblioteca de Vilassar de Mar serà testimoni de l’adhesió del nostre municipi al projecte de Ciutats Cuidadores. Això què vol dir? Doncs Núria Arasa explica que “permetrà impulsar polítiques públiques locals que situïn les cures en el centre del debat i de l’acció municipal, des d’una perspectiva de democratització de la cura i de corresponsabilització d’homes i dones”. Posar, en definitiva, i en paraules de la regidora, “les cures al centre del debat”.

I és que, no hem d’oblidar-ho, que el progressiu envelliment de la població (el percentatge de majors de 65 anys, a Vilassar de Mar el 21%) ha posat en relleu la necessitat de garantir les condicions necessàries per què totes les persones puguin rebre una cura adequada a les seves necessitats.

Entre els objectius hi ha també afavorir l’accessibilitat a serveis de cures de proximitat, en la llar o en la comunitat; mostrar el valor positiu de la cura; contribuir a avançar en equitat en la distribució social del treball de cures, així com en la seva professionalització i dignitat; i impulsar el reconeixement a les persones que cuiden, de forma professional o no, i facilitar-los suport i acompanyament.

Un Pla, el primer de la història de Vilassar de Mar, que s’allargarà des d’ara i fins al 2026. Vine’l a conèixer, avui, des de les 6 de la tarda a la Biblioteca.