Avui 1 de juny, festiu local a Vilassar de Mar, seguim en fase 1

La principal novetat, respecte el 25 de maig, és que l’àrea sanitària de Barcelona s’ha unificat i es permet la mobilitat per a les activitats autoritzades entre Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud, entre elles els desplaçaments a segones residències o les visites a familiars. Tot i això, es demana prudència i limitar els desplaçaments sempre que sigui possible.

-Continuen les franges horàries i el límit del municipi per al passeig o esport no federat: 

-De 6-10 i de 20-23 h: majors de 14

-De 12-19 h: menors de 14

-De 10-12 h i de 19-20 h: majors de 70 i persones vulnerables

-En reunions, segueix el límit fins a 10 persones. 

-Seguiu les mesures principals d’higiene: ús obligatori de mascareta si no es pot mantenir la distancia física de 2m i el rentat freqüent de mans