Augmenta l’atur al Maresme i a Vilassar de Mar al setembre

Setembre és un dels mesos on, una vegada acabada la temporada estiuenca, augmenta l’atur. Aquesta tendència no s’ha complert aquest any ni a Catalunya ni a la província de Barcelona, però sí al Maresme i al nostre municipi. Les dades de les oficines d’ocupació reflecteixen l’increment, al conjunt del Maresme, de 130 persones més a l’atur, en concret hi ha 24.029 persones aturades. La taxa d’atur comarcal se situa en l’11,52%. El Maresme continua un punt per sobre de la taxa provincial (10,57%) i la catalana (10,46%).Pel que fa a Vilassar de Mar, l’increment ha estat molt petit, hi ha només una persona aturada més que a l’agost. En concret a la nostra població hi ha 799 persones a l’atur, el 0’13 % més que a l’agost. La taxa d’atur a la nostra població és del 8’29%.

Del total de persones aturades al Maresme, 14.149 (el 58,8%) tenen més de 45 anys i 1.303 (el 5,42%) es troben en la franja d’edat de 16 a 24 anys.Segons l’anàlisi fet per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, els col·lectius on ha augmentat l’atur han estat el de persones més joves (16-24 anys) i el de majors de 45 anys.Tot i l’increment registrat el mes de setembre, la comparativa interanual a nivell de la nostra comarca surt força positiva. Al Maresme hi ha 1.534 persones menys a l’atur, una xifra que percentualment equival a una disminució interanual de l’atur del 6%.

La radiografia de l’atur maresmenc, a més de la concentració en els col·lectius de més de 45 anys, apunta un alt índex de feminització (el 57,9%) i un important focus d’atur de molt llarga durada (el de les persones que porten inscrites a les oficines d’ocupació més de 2 anys) que, percentualment, se situa en el 28,84%. Pel que fa als sectors econòmics, tots ells, han tingut una evolució positiva en termes interanuals, però només la construcció i la indústria han registrat descensos d’atur durant el mes de setembre. On més ha augmentat l’atur ha estat a l’agricultura (7,14%), seguit del col·lectiu SOA (sense ocupació anterior) que ha registrat un increment del 4,65%. L’augment en el sector serveis ha estat del 0,94%.

El comportament municipal ha estat desigual. L’atur ha augmentat en 14 municipis, no hi ha hagut cap variació respecte al mes anterior a Sant Iscle de Vallalta, i els 15 municipis restants han registrat un descens en la llista de persones desocupades.