Assemblea general ordinària de socis del Club Nàutic de Vilassar de Mar

El Club Nàutic de Vilassar de Mar organitza assemblea general ordinària de socis dissabte 1 de maig a 2/4 de 7 de la tarda en primera convocatòria i mitja hora més tard en segona convocatòria, al local social de l’entitat, amb el següent ordre del dia:

1-Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior
2-Examen i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’últim exercici i liquidació del pressupost de 2009
3-Examen i aprovació, si escau, del pressupost de 2010
4-Precs i preguntes

Leave a Reply