Assemblea general anual de socis i sòcies del PIRI

El Centre Excursionista de Vilassar de Mar PIRI convoca assemblea general anual de sòcies i socis divendres 26 de febrer, a les 8 del vespre en primera convocatòria i a ¼ de 9 en segona convocatòria, a la seu de l’entitat, al carrer del Carme, 28 bis.

 L’ordre del dia serà el següent:
1r. Lectura i aprovació de l’ordre del dia
2n. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (a partir de les 7 de la tarda estarà a disposició de qui la vulgui revisar a les mateixes instal•lacions).
 3r. Resum i Balanç del 2009 ( Junta i activitats, vocalies, temes secretaria i tresoreria)
4t. Propostes de la junta per aprovació en assemblea (adscripció a la Federació d’orientació, manteniment de les quotes de sòcia/soci)
5è. Projectes 2010
6è. Torn obert de paraules

L’entitat recorda als socis i sòcies que si volen afegir a l’ordre del dia algun tema important cal que ho comuniquin anticipadament.

Leave a Reply