Aquesta tarda, transmissió del ple, des de les 19h

Vilassar Ràdio emet aquest dijous 16 de setembre des de les 7 de la tarda la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament, que se celebrarà de manera telemàtica, a través de videoconferència.

L’ordre del dia està integrat per aquests punts:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 15/07/2021
2.- Aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2021 mitjançant transferència de crèdit
3.- Aprovació de la modificació de crèdits núm 24/2021 mitjançant transferència de crèdit
4.- Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2021 mitjançant transferència de crèdit
5.- Aprovació de la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les factures d’Urbaser, S.A. del mes de juny i juliol
6.- Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2021 (31.12.2020)
7.- Aprovació de l’estructura de costos dels serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi de Vilassar de Mar
8.- Moció, presentada pel grup municipal de Junts, en favor d’aplicar mesures en la lluita contra l’atur juvenil
9.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans, per a l’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al “Green city accord” (Per un municipi verd) de la Unió Europea
10.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans, per a la implementació d’un pla per l’arbrat i vegetació en el municipi
11.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal PSC, per a l’elaboració d’una avaluació i estudi de circulació viària, per valorar els canvis produïts per la gratuiïtat de la C-32 en l’àmbit del municipi de Vilassar de Mar
12.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 2078/2021 al 2816/2021
13.- Precs i preguntes