Aquesta tarda, retransmissió dels dos plens que tindran lloc a l’Ajuntament

Vilassar Ràdio emetrà les dues sessions plenàries que tindran lloc a l’Ajuntament de la nostra localitat. Dimarts l’espai “Crònica’  oferirà el resum de les sessions amb la valoració de govern i oposició.

La primera és extraordinària, s’iniciarà a les 7 del vespre i té tres punts en l’ordre del dia:_
1- Aprovació del compte general de l’Ajuntament de 2018.
2- Rectificació d’error material de l’acord de ple del dia 31 de juliol de 2019 corresponent a la modificació de l’acord de reconeixement del règim de retribucions dels membres del consistori municipal.
3- Verificació del text refós del Pla Especial Urbanístic de protecció i catàleg del patrimoni històric i ambiental de Vilassar de Mar.

A partir de les 8 de la tarda s’iniciarà la segona sessió, que és ordinària, que té vuit punts en l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes anteriors de les sessions dels dies 11 de juliol i 26 de setembre de 2019.
2. Sorteig públic dels membres de les meses electorals corresponents a les eleccions generals 2019, convocades per al dia 10 de novembre de 2019.
3. Verificació text refós Pla de Millora Urbana de l’avinguda Montevideo, núm 95-99 i carrer Manuel de Falla, núm. 3.
4. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
5. Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Premià de Mar i Vilassar de Mar, per habilitar un pas paral·lel a la Nacional II a l’altura del km 639.
6. Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans, en defensa de la convivència i de condemna de la violència i el terrorisme com a instruments polítics.
7. Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
8. Precs i preguntes.