Aquesta setmana es posa en marxa l’espai de bany amb gossos a la platja

Aquesta setmana quedarà habilitada i senyalitzada una zona de bany amb gossos a la platja de Ponent, just al costat del límit del terme municipal amb Premià de Mar on aquest municipi té instal·lada la seva zona de bany amb gossos a la platja. D’aquesta manera, serà un espai conjunt per a gossos i als 1.200 m² de Vilassar de Mar s’uniran els 1.200 m² de Premià de Mar, un total de 2.400 m² per al gaudi dels gossos amb els seus propietaris.

La zona de bany amb gossos estarà delimitada amb cordes i pilones de fusta, i disposarà de senyals informatives i de papereres. Les normes bàsiques d’ús d’aquest espai seran comunes tant a Vilassar de Mar com a Premià de Mar i són les següents:

  • Tant a la sorra com a l’aigua, els gossos han d’estar controlats en tot moment.
  • És obligatori recollir els excrements i dipositar-los a les papereres de la zona.
  • Tots els gossos han d’estar censats al municipi de residència.
  • Pel bé dels animals, eviteu les hores de màxima insolació.

Pel que fa als gossos potencialment perillosos:

  • Només es pot portar un gos potencialment perillós per persona.
  • Els gossos de raça potencialment perillosa, o catalogats com a tal, han d’anar lligats i amb morrió, dins i fora de l’aigua.
  • La persona responsable del gos ha de dur la llicència municipal i el document d’identificació.