Aquest vespre, ple extraordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar

Dimarts 27 de desembre de 2011, a les 20 h, ple extraordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

Ordre del dia:
1. Aprovació de la declaració d’urgència de la convocatòria
2. Acceptació de la subvenció, per import de 109.181,93 euros, atorgada per la Diputació de Barcelona amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès a aplicar al préstec de 700.000 euros, a concertar amb Catalunya Banc SA; i acceptació del text del conveni a subscriure a l’efecte amb la Diputació de Barcelona; i aprovació de la  concertació del préstec, de les seves condicions i de la minuta del contracte
3. Deixar sense efecte l’acord del ple de l’Ajuntament de l’1 de desembre de 2011, de modificació del règim de retribucions i indemnitzacions dels regidors
4. Autorització d’una operació de crèdit de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes i concessió d’un aval

Leave a Reply