Aquest dimecres, ple municipal

Aquest dimecres 31 de juliol, a les set de la tarda, l’Ajuntament de Vilassar de Mar celebra la darrera sessió plenària abans de les vacances d’estiu. Com sempre, el ple el podràs escoltar, en directe, per Vilassar Ràdio, al 98.1 de la FM i posteriorment es podrà escoltar, també, per videoacta. Demà dijous 1 d’agost, a l’informatiu “Crònica” tindràs, com sempre, una àmplia informació de la plenària així com les reaccions dels portaveus dels partits polítics amb representació municipal.

Aquest és l’ordre del dia per aquest dimecres

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 15 de juny de 2019.

2- Modificació de la plantilla i relació de llocs de treball per la reclassificació dels llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

3- Creació del lloc de treball eventual de Cap de gabinet d’alcaldia i protocol.

4- Creació d’una plaça i lloc de treball de personal eventual de gerència.

5- Donar compte del decret de canvis en els nomenaments dels representants de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en els òrgans col·legiats.

6- Donar compte dels decrets de l’alcaldia.

7- Precs i preguntes.

Cal assenyalar que, mitja hora abans del ple, s’ha convocat a la mateixa plaça de l’Ajuntament una concentració de protesta a la pujada de sous de regidors i regidores que es va aprovar en el primer ple de la legislatura que es va celebrar el passat 11 de juliol.