Aquest dimecres, emissió del ple extraordinari a les 19h

 

Vilassar Ràdio emetrà aquest  dimecres 30 de novembre, des de les 7 de la tarda, la sessió plenària extraordinària-urgent que es farà a la sala de sessions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

L’ordre del dia està integrat per dos punts:

1.- Declaració d’urgència de la sessió del ple extraordinari del dia 30 de novembre de 2022

2.- Expedient núm. 32/2022 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

Dijous, l’espai  “Les veus del ple” oferirà el resum del ple i el balanç de la sessió, per part de govern i oposició, a les 13’30h i 15’30h.