Aquest dimarts, ple extraordinari a l’Ajuntament

Dimarts 21 de juny de 2011, a les 20 h, sessió plenària extraordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
Ordre del dia:
1. Donar compte de la constitució de grups polítics municipals.
2. Nombre i composició de comissions informatives.
3. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col•legiats.
4. Periodicitat de les sessions ordinàries del ple.
5. Règim d’assignacions als grups polítics municipals.
6. Règim de retribucions i indemnitzacions dels regidors.
7. Creació del lloc de treball de personal eventual.
8. Donar compte del decret de nomenament de membres de la Junta de Govern Local, tinents d’alcalde i regidors-delegats.

Per problemes tècnics, aquest ple no serà emès en directe per Vilassar Ràdio. El podran escoltar íntegrament i en diferit dimecres 23 de juny a partir de les 8 del vespre.

Leave a Reply