Aquest dimarts des de les 6 de la tarda, portes obertes a l’Escola Bressol Municipal

Amb l’objectiu de donar a conèixer el centre a les famílies de cara a la preinscripció del curs 2017-18, la Bressoleta, l’Escola Bressol Municipal, fa portes obertes, al seus dos centres (av. Eduard Ferrés, 168 i av. Montevideo, 217) aquest dimarts 4 d’abril, a partir de les 18 h. Enguany la preinscripció anirà del 2 al 12 de maig i es farà en horari de 15.30 a 17.30 h (el dimarts fins a les 19 h).

 
La bressol municipal comptarà amb 107 places lliures de les 246 que té l’escola, ja que les restants són ocupades per infants que ja han estat escolaritzats aquest curs. L’oferta orientativa de les places vacants es distribuirà de la següent forma: 24 per a lactants (16 al centre d’Eduard Ferrés i 8 al de l’av. Montevideo), 54 per a infants d’1 a 2 anys (23 al centre d’Eduard Ferrés i 31 al de l’av. Montevideo) i 29 per a infants de 2 a 3 anys (8 al centre d’Eduard Ferrés i 21 al de l’av. Montevideo). L’oferta final i distribució entre els dos edificis dependrà de la demanda que hi hagi.

 
En el moment de presentar la sol·licitud, les famílies hauran d’escollir l’edifici (av. Montevideo, 217 o av. Eduard Ferrés, 168) on volen que vagi el seu fill/a, sempre i quan hi hagi plaça vacant. Les sol·licituds es baremaran un cop acabat el termini de presentació de sol•licituds (els criteris de baremació es poden consultar al propi centre). Totes les que estiguin empatades s’ordenaran alfabèticament i enumeraran correlativament. Per determinar el número a partir del qual s’ordenaran les sol•licituds empatades, es farà un sorteig en el pati de l’escola. Després de publicar la relació definitiva, s’adjudicarà la plaça en el lloc sol·licitat (per rigorós ordre segons punts i sorteig) mentre hi hagi plaça disponible, o passaran a l’altre. La resta quedarà en llista d’espera. Durant el període de preinscripció es podrà canviar el lloc sol·licitat, però no un cop adjudicada la plaça.