Aquest dilluns, sessió plenària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar

Dilluns 17 de desembre de 2012, a les 19.30 h, ple extraordinari i urgent a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, retransmès per Vilassar Ràdio. Els punts que es tractaran són: declaració d’urgència de la sessió del Ple extraordinari de data 17 de desembre de 2012, subrogació per part de l’Ajuntament en l’operació de crèdit, subscrita per Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA, amb el Banc de Santander, per import de 950.000 euros i ratificació aval operació de crèdit de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA, amb el Banc de Santander, per import d’1.000.000 euros.