Aquest dijous, Vilassar Ràdio retransmet el ple ordinari de l’Ajuntament de Vilassar de Mar

Aquest dijous 23 de juliol hi haurà ple ordinari a la sala de plens de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a les 8 del vespre. Serà retransmès en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM i http://radio.vilassardemar.cat).

L’ordre del dia és el següent:

I – Part resolutòria

  1. Aprovació de les actes anteriors dels dies 13/06/2015, 29/06/2015 i 07/07/2015
  2. Aprovació de la modificació de la normativa específica 0.1, reguladora del preu públic per serveis prestats a l’Escola Bressol Municipal
  3. Aprovació provisional del pla especial urbanístic de protecció i catàleg del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Vilassar de Mar
  4. Aprovació inicial del catàleg de camins municipals de Vilassar de Mar
  5. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
  6. Règim de retribucions i indemnitzacions de l’alcalde i regidors, retribucions per assistències al ple i assignacions als grups polítics municipals

II – Control i seguiment de la gestió per part del ple

  1. Donar compte de la liquidació corresponent a l’any 2014 del pressupost de l’ Ajuntament de Vilassar de Mar i el Patronat de les Escoles Bressol
  2. Decrets de l’ alcaldia
  3. Precs i preguntes