Aquest dijous, transmissió del ple ordinari

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 17 de març, a les 19 h, sessió plenària ordinària presencial que tindrà lloc a la sala de sessions de l’Ajuntament.

L’ordre del dia consta de nou punts

Són els següents:

1.-Aprovació de les actes de les sessions anterior dels dies 17-02-2022 i 03-03-2022.

2.-Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar per a l’organització del Maresmusic 2022 (18a edició).

3.-Aprovació de la continuïtat del procediment a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les factures d’Urbaser, SA, del mes de gener de 2022.

4.-Proposta d’aprovació del Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Vilassar de Mar 2022-2025.

5.-Proposta d’aprovació de les tarifes de la Piscina Municipal per a l’any 2022.

6.-Modificació de l’ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de Vilassar de Mar.

7.-Moció resolutiva presentada pel grup municipal del PSC-CP per a la constitució d’una comissió informativa específica per a l’adhesió del municipi a la Xarxa de ciutats amigables amb les persones grans.

Part de control:

8.-Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 551/2022 al 1024/2022.

9.-Precs i preguntes.