Aquest dijous, transmissió del ple municipal

Vilassar Ràdio emet aquest dijous 25 de febrer des de les 7 del vespre la sessió plenària ordinària se celebra de manera telemàtica, a través de videoconferència. Els ciutadans que vulguin traslladar preguntes al ple poden fer-ho per instància a través del web de l’Ajuntament en aquest enllaç.

Segueix-lo al 98.1 FM i a través d’aquest enllaç.

L’ordre del dia està format per una desena de punts: 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 20-01-2021

Part resolutiva

2.- Aprovació de la pròrroga del Pla Local de Joventut (PLJ) 2018-2020, fins al 31 de desembre de 2021 

3.- Renovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la contratació conjunta esporàdica del servei de mobilitat internacional per a joves del Maresme 2018-2021

4.- Modificació de l’acord de ple aprovat en sessió ordinària de data 21 de març de 2019, de denominació de l’Arxiu Municipal

5.- Aprovació de la realització d’una consulta sobre l’estructura de costos del contracte de neteja viària i recollida de residus

6.- Ratificació del decret d’alcaldia núm. 314/2021 corresponent a l’aprovació de la modificació del contracte de servei de neteja d’edificis municipals per a la neteja dels col·legis electorals amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya el 14 de febrer de 2021

Part de control

7.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal Babord, en nom de la plataforma Preservem el litoral del Maresme, per la suspensió del “Informe técnico de estrategia de actuación en el Maresme del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Clave Cedex: 22-414-5-002, Madrid 2014”

8.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal Babord, en defensa de la llibertat d’expressió, en suport a Pablo Hasél i contra el seu empresonament

9.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 109/2021 al 455/2021

10.- Precs i preguntes