Aquest dijous, retransmissió del ple ordinari

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous des de les 7 del vespre la sessió plenària ordinària, que degut a la situació epidemiològica, serà telemàtica i no presencial. L’ordre del dia de la sessió està format per nou punts. Divendres 24 de desembre l’espai “Les veus del ple” us oferirà un ampli resum de la sessió amb el balanç de la sessió.

Ordre del dia: 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 18/11/21.¡

2.- Aprovació de la modificació de les bases d’execució del pressupost 2021 prorrogades a l’exercici 2022 exp. X2021003529.

3.- Aprovació de la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les factures d’Urbaser S.A. del mes d’octubre i novembre exp. X2021004460.

4.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials, culturals i artístiques, les activitats realitzades per l’Ateneu Vilassanès de la classe obrera exp. X2021004905.

5.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la gestió del servei d’acollida per a l’any 2022 exp. X2021004933.

6.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Junts per Catalunya, per iniciar de manera urgent l’expedient de concessió del camp municipal de futbol Xevi Ramon.

7.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, per augmentar el parc d’habitatges de lloguer social durant el mandat 2019-2023 exp. X2021005091

8.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del número 3779/2021 al 4438/2021.

9.- Precs i preguntes.

La sessió es podrà seguir en directe també pel canal YouTube de l’Ajuntament. Posteriorment, es podrà consultar també per vídeoacta

Escolta’l al 98.1 FM o bé des d’ aquest enllaç