Aquest dijous, retransmissió del ple ordinari

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 16 de juny, des de 7 de la tarda, la sessió plenària ordinària que tindrà lloc a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.  L’ordre del dia està format per una desena de punts. L’endemà divendres tindreu un ampli resum del ple a l’espai “Les veus del ple”.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 19-05-2022.

2.- Donar compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2022 elaborat per la Intervenció.

Part resolutiva:

3.- Aprovació de l’ordenança de circulació de vehicles i vianants de Vilassar de Mar.

4.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per seleccionar personal per a una borsa de treball de policies locals.

5.- Aprovació de la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, de les factures d’Urbaser, SA.

6.- Modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022.

7.- Elecció de les festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2023.

Part de control:

8.- Moció del grup municipal de Babord “Obrim la carretera N-II, més espai públic per a les persones i més mobilitat saludable”.

9.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1920/2022 al 2403/2022.

10.- Precs i preguntes.

Escolta-ho al 98.1 FM i des d’aquest enllaç