Aquest dijous, retransmissió del ple ordinari

 Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 27 de gener, a les 7 del vespre la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener. Donada la situació epidemiològica, el ple serà telemàtic i no presencial.

L’ordre del dia consta dels següents punts:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 23/12/2021.

2.- Resolució del conveni de col·laboració i delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme per al projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques del patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons europeu de desenvolupament regional.

3.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 4439/2021 al 215/2022.

4.- Donar compte de la renúncia del regidor del grup municipal de Babord, Sr. Carles Soler Novàs.

5.- Precs i preguntes.

Pel que fa a les preguntes de la ciutadania, s’han de presentar prèviament per instància, i es realitzaran en directe per videoconferència. Les preguntes s’han d’entrar prèviament per registre, a través del formulari d’instància genèrica del web municipal: formulari d’instància genèrica. El dia del Ple, des de l’Ajuntament, se li facilitarà l’enllaç perquè, al final de la sessió plenària, pugui fer la pregunta en directe als regidors i regidores a través de videoconferència. Per al ple d’aquest dijous, es poden presentar les preguntes del públic fins al dimecres 26, a les 14 h.