Aquest dijous, retransmissió del ple a les 19h

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 21 de setembre, a les 19 h, el ple ordinari que tindrà lloc a l’Ajuntament, que consta d’un total de deu punts en l’ordre del dia.

Són els següents:

1.- Aprovació de les actes anteriors dels dies 13-07-2023 i 27/07/2023

2.- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques

3.- Donar compte del decret 2023DECR003536, de data 13 de setembre de 2023, per a la incoació de l’expedient per denominar el camp de futbol annex com a camp de futbol municipal Ona Batlle Pascual

4.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per dur a terme la selecció conjunta del personal funcionari de les policies locals i constituir una borsa de treball

5.- Modificació de la plantilla de la corporació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar

6.- Modificació de la relació de llocs de treball de la corporació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar

7.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, per a la creació del Consell sectorial d’inclusió de Vilassar de Mar 

8.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal d’ERC-VdM Futur-AM, per declarar l’any 2024 la commemoració dels 150 anys del naixement de Maria Freser

9.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 3004/2023 al 3584/2023

10. Precs i preguntes

L’espai “Les veus del ple” oferirà divendres a les 13’30 i 15’30 el resum de la sessió i el balanç que faran govern i oposició.