Aquest dijous, ple ordinari

Dijous, ple ordinari a les 8 de la tarda. Es podrà escoltar en directe per Vilassar Ràdio i l’endemà es podrà descarregar a través de la nostre pàgins web. Al cap d’uns dies es podrà veure en redifusió per Vilassar TV, la televisió privada de Vilassar de Mar. 

(Ordre del dia a llegir més)

I.- Part resolutòria

0. Aprovació de l’acta de les sessions del dia 03/04/2008 i 14/04/2008

1. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de 2007

2. Donar compte de l’ aprovació de la liquidació del pressupost de l’Escola Bressol Municipal 2007

3. Aprovació inicial de l’expedient núm. 5/2008 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament

4. Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament per al 2008, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol, i el de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA; i de les plantilles i retribucions del personal.

5. Concessió d’honor a la figura de Mossèn Josep M. Galbany i Viñamata

6. Resolució de la concessió de la botiga núm. 16 i altell del Mercat Municipal

7. Aprovació de l’acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al període 2008-2011

8. Aprovació del conveni col•lectiu regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al període 2008-2011

9. Moció del grup municipal d’ICV-EUiA-EPM i amb col•laboració de la CUP sobre els productes transgènics

II.- Control i seguiment de la gestió per part del Ple

1. Decrets de l’alcaldia

2. Precs i preguntes

Leave a Reply