Aquest dijous, ple ordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar

Aquest dijous, 9 de febrer de 2012, a les 8 del vespre, tindrà lloc un ple ordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, amb 9 punts en l’ordre del dia, alguns dels quals mocions.

Ordre del dia:

I.-PART RESOLUTÒRIA
0. Aprovació de l’acta anterior del 01/12/2011 i 27/12/2011.
1. Rectificació d’error material en l’acord del Ple del dia 22/09/2011 d’aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 21/07/2011.
2. Aprovació definitiva de l’establiment del servei públic municipal de prestació d’activitats funeràries.
3. Modificació de l’ordenança reguladora de la venda ambulant i no sedentària.
4. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana relativa a la regulació de les condicions d’edificació en l’àmbit del nucli antic (zona 10).
5. Increment de les tarifes de subministrament d’aigua de l’any 2012.
6. Moció dels grups municipals de la CUP, PSC i ICV-EUiA per la defensa i la valorització del sector agrari de Vilassar de Mar.
7. Moció dels grups municipals de la CUP i ICV-EUiA per iniciar la realització d’un procés de participació ciutadana del pressupost de 2012.
8. Moció del grup municipal del PP de recolzament a totes aquelles famílies del nostre poble, amb fills menors i que estiguin patint dificultats econòmiques (atur, manca d’ingressos, famílies nombroses, etc) i que actualment practiquen activitats culturals-esportives en instal•lacions municipals i subvencionades.
9. Moció del grup municipal del PSC en defensa dels centres educatius municipals i del manteniment de la xarxa pública d’escoles bressol.

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PER PART DEL PLE:
1. Decrets de l’alcaldia
2. Precs i preguntes

Leave a Reply