Aquest dijous, Ple Municipal Extraordinari

Aquest dijous, a partir de les 19h, se celebrarà Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. El primer amb la nova alcaldessa, Laura Martínez Portell, després de les eleccions del passat 28 de maig.

La plenària, per cert, la pots escoltar, en directe, per aquesta casa, per Vilassar Ràdio al 98.1 de la FM i, també, per internet vilassaradio.cat. També ho pots seguir pel canal de You Tube del consistori.

Repassem l’ordre del dia:

Primer: Donar compte de la constitució dels grups municipals.

Segon: Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

Tercer: Donar compte dels decrets de nomenament de tinents d’alcaldia, delegacions funcionals de l’alcaldia (cartipàs municipal) i constitució de la Junta de Govern Local.

Quart: Creació i composició de comissions informatives permanents.

Cinquè: Nomenament de representants en òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. En el sisè, es donarà compte del decret de nomenament dels representants de l’Ajuntament de Vilassar de Mar als òrgans col·legiats externs.

Setè: Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.

Vuitè: El darrer punt, règim de dedicació i retribucions dels membres de la corporació, indemnitzacions i assistències als òrgans col·legiats.

Recorda que en ser Plenària Extraordinària no hi ha l’habitual torn de precs i preguntes.