Aquest dijous, emissió del ple

 

Vilassar Ràdio emet aquest dijous a les 7 del vespre el ple ordinari de l’Ajuntament, corresponent a aquest mes de març.

La sessió serà presencial, a la sala de sessions del consistori i el seu ordre del dia està integrat per una desena de punts.

Ordre del dia:   

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 23-02-2023

2.- Donar compte de la renúncia dels regidors Juan Díaz Delgado i Javier Cointe Mieles de formar part del grup municipal de Ciutadans i passar a ser regidors no adscrits

Part resolutiva:

3.- Modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2023.

4.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la gestió del Servei d’Acollida, per a l’any 2023.

5.- Aprovació de la nova verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilassar de Mar, per adequar els usos del sòl no urbanitzable i al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner

6.- Aprovació del Pla Especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.

7.- Constitució de la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament del Consell d’Adolescents.

8.- Inici de l’expedient per a la redacció del Reglament del Consell de la Vila i dels Consells Sectorials i Territorials, en el marc del Reglament de Participació Ciutadana de Vilassar de Mar i constitució de la Comissió d’Estudi.

Part de control:

9.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 0656/2023 al 1099/2023.

10.- Precs i preguntes

Pots escoltar-ho al 98.1 FM i des d’aquest enllaç