Aquest dijous, emissió del ple ordinari

 

Vilassar Ràdio emetrà dijous 18 d’abril la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de la nostra localitat, que s’iniciarà a les 7 de la tarda. L’endemà divendres tindreu el resum de la sessió a “Les veus del ple” (13’30h i 15’30h) amb la valoració de govern i oposició.

L’ordre del dia està format per quatre punts

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors dels dies 27-04-2023 i 03-05-2023.

2.- Donar compte del decret d’alcaldia 2023DECR000095 27/04/2023 corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat d’Escoles Bressol de l’exercici 2022.

Part de control:

3.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1604/2023 al 1939/2023.

4.- Precs i preguntes.