Aquest dijous a les 8 del vespre, sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar

AjuntamentDijous 21 de març de 2013, a les 8 del vespre, ple ordinari a l’Ajuntament. La sessió, que consta de 9 punts, entre els quals hi ha l’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament per al 2013 i diverses mocions, serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio.

 

 

 

Ordre del dia:
I. Part resolutòria:
0. Aprovació de l’acta anterior del dia 17/01/2013.
00. Presa de possessió del càrrec de regidor del grup municipal socialista per part de Francisco Zamora Villafaina i Josep Rebull Tamboleo.
1. Increment de tarifes de subministrament d’aigües al municipi per a l’any 2013.
2. Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament per al 2013, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol, i el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA; i de les plantilles i retribucions del personal.
3. Aprovació definitiva del reglament del Mercat Municipal.
4. Proposta de modificació del reglament de la Biblioteca Municipal E. Lluch.
5. Resolució del recurs formulat pel senyor Jordi Bartrolí (ICV-EUiA-E) contra la modificació del contracte de gestió de la Piscina Municipal.
6. Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada a aquest ajuntament com a titular d’una llar d’infants, per al curs escolar 2011-2012.
7. Moció del grup municipal socialista de Vilassar de Mar contra la reforma de l’administració local.
8. Moció conjunta dels grups polítics de CiU, ICV-EUiA-E i ERC-AM: “Suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya”.
9. Moció del grup municipal de la CUP per declarar Vilassar de Mar municipi lliure de la tècnica de fractura hidràulica horitzontal, coneguda com a fracking.
II. Control i seguiment de la gestió per part del ple:
1. Donar compte del canvi de règim del Sr. Joan Roca Lleonart, de dedicació parcial al règim d’indemnitzacions per assistència a les sessions d’òrgans col•legiats.
2. Donar compte de la renúncia del Sr. Luard Silvestre Castelló.
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de 2012.
4. Donar compte de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Escoles Bressol de 2012.
5. Decrets de l’alcaldia.
6. Precs i preguntes.