Aquest dijous 22 d’octubre, sessió plenària ordinària

Ajuntament VdMAquest dijous 22 d’octubre, a les 8 del vespre, hi haurà sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà retransmesa per Vilassar Ràdio. L’ordre del dia està format per 10 punts, entre els quals hi ha 6 mocions. Divendres l’espai “Crònica” oferirà un ampli resum de la sessió, amb les valoracions de govern i oposició, a les 13h, 14’30h, 16h i 19’30h.


Ordre del dia:

I.- Part resolutòria
0. Aprovació de l’acta anterior del 17/09/2015.
1. Proposta de modificació dels horaris comercials per a l’any 2016.
2. Concessió del local K del Mercat Municipal.
3. Aprovació definitiva del catàleg de camins municipals de Vilassar de Mar.
4. Moció dels grups municipals d’ERC, Gent per Vilassar i Babord en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys i Jover. Justícia Universal i memòria històrica.
5. Moció dels grups municipals de CiU, ERC i Gent per Vilassar, de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
6. Moció del grup municipal de Ciutadans de modificació d’ordenances fiscals que regulen l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres i la taxa per la llicència d’obertura d’establiments i instal•lacions i/o exercici d’activitats.
7. Moció dels grups municipals del PSC i ERC de suport a la proposta impulsada per UGT de Catalunya anomenada “Garantia +55”.
8. Moció del grup municipal del PSC de creació d’un pla d’ocupació d’urgència.
9. Moció del grup municipal del PSC per instar al Consorci Sanitari del Maresme i al Departament de Salut a l’elaboració anticipada d’un pla director sociosanitari de Mataró-Maresme.
II.- Control i seguiment de la gestió per part del ple
1. Decrets de l’alcaldia
1. Precs i preguntes

Leave a Reply