Aquest dijous 2 d’abril, sessió plenària ordinària

Aquest dijous 2 d’abril, a les 8 del vespre, sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, retransmesa per Vilassar Ràdio.  L’ordre del dia consta de dues parts: la primera,  la part resolutòria, en què hi ha com a punt únic l’aprovació de les actes anteriors de les sessions ordinària i dues extraordinàries del dia 19 de març d’enguany, i la segona, la de control i seguiment de la gestió per part del ple, en què es donarà compte dels decrets d’alcaldia i hi haurà precs i preguntes.