Aquest dijous 19 de novembre, sessió plenària ordinària

Ajuntament VdMAquest dijous 19 de novembre, a les 8 de la tarda, se celebrarà ple ordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, amb nou punts en l’ordre del dia, entre els quals hi ha diverses mocions. La sessió serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio

Ordre del dia:
I.- Part resolutòria
0. Aprovació de les actes anteriors dels dies 22/10/2015 i 04/11/2015.
1. Moció del grup municipal d’ERC-VdM diu Sí i CDC de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
2. Moció dels grups municipals d’ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar sobre els atacs del govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica.
3. Moció del grup municipal de Babord per ajuda d’emergència als camps de refugiats sahrauís per la catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges torrencials d’aquest mes d’octubre.
4. Moció del grup municipal de Babord respecte a la situació de les persones refugiades i migrades i a l’adhesió a la Xarxa de ciutats i pobles refugi.
5. Moció del grup municipal de Babord sobre els habitatges de protecció oficial de lloguer.
6. Moció del grup municipal de Babord en resposta a la intervenció del Consorci Sanitari del Maresme per part de la Generalitat i en defensa d’una sanitat 100% pública i de qualitat.
7. Moció del grup municipal del PSC en relació a la suspensió del règim especial d’autonomia de gestió del Consorci Sanitari del Maresme i proposta de resolució per instar al Consorci Sanitari del Maresme i al Departament de Salut a l’elaboració participada d’un pla director sociosanitari de Mataró-Maresme.
8. Moció del grup municipal de Ciutadans en nom de la plataforma ciutadana Preservem el litoral sobre la necessitat d’un nou model de gestió del litoral i la regeneració de les platges.
II.- Control i seguiment de la gestió per part del ple
1. Donar compte del compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els seus ens dependents.
2. Donar compte del seguiment 3r trimestre 2015 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3. Decrets de l’alcaldia
4. Precs i preguntes

Leave a Reply